Axiálne ventilátory MULTIFAN

ventilatory_multifan

Sú technologicky vysokospoľahlivé zariadenia. Ich otáčky je možné riadiť elektronicky i napäťovo. Sú ideálne na vetranie objektov živočíšnej výroby. Súčasťou dodávky môžu byť plastové žalúzie.

multifan_tab

 

Veľkokapacitné ventilátory PERICOLI

ventilatory_pericoli

Používajú sa hlavne na vetranie veľkokapacitných objektov chovu hydiny a veľkoplošných skleníkov. Zaručujú výborné výsledky pri minimálnej spotrebe energie. Môžu byť dodávané s protisvetelnou clonou na objekty s riadeným svetelným režimom.

pericoli_tab

 

 

Prepravky na vtaky

 Prepravky na vtáky

Klobúkové napájačky

 Hladinové napájačky

Plastové palety

Plastové EURO palety

ermaf

Priamovykurovacie agregáty